ახალი სანომრე ნიშნები საქართველოში
ახალი სანომრე ნიშნები საქართველოში
17.10.2013
შსს-ს მომსახურების სააგენტომ სატრანსპორტო საშუალებათა ახალი დიზაინის სანომრე ნიშნების საფასური განსაზღვრა და შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადებით პარლამენტს მიმართა.
მთავარი სიახლე ის არის, რომ პრესტიჟული ნომრები ძვირდება, თუმცა ფასიანი ნომრების მფლობელებს შსს მომსახურების სააგენტო იდენტური ფასის მქონე ნომრების ვარიანტებს უფასოდ შესთავაზებს. მაგალითად, თუ თქვენ ნომერი GIO-573 250 ლარად გქონდათ შეძენილი, ნომრისთვის GI-569-OO თანხის დამატება მოგიწევთ, თუმცა შემოგთავაზებენ ალტერნატიულ, 250-ლარიან ნომერს, რომელშიც კომბინაცია GIO არ იქნება, მაგრამ შეიძლება იყოს ასეთი კომბინაცია: NJ–777–HZ.

მომსახურების სააგენტოს მიერ მომზადებული პროექტის გათვალისწინებით, უცვლელი რჩება სახელმწიფო სანომრე ნიშნის აღებისათვის, ასევე დაკარგული ან დაზიანებული სანომრე ნიშნების აღდგენისთვის განსაზღვრული საფასური და კვლავ 35 ლარს შეადგენს.

თუმცა, მძღოლებს, რომლებიც უპირატესობას ე.წ. პრესტიჟულ ნომრებს ანიჭებენ, ასეთი სანომრე ნიშნების შეძენა უფრო ძვირი დაუჯდებათ, ვიდრე აქამდე არსებული დიზაინის პრესტიჟული ნომრებისთვის იხდიდნენ. მაგალითად, დღეს მოქმედი კანონის გათვალისწინებით, სანომრე ნიშანი, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო ერთნაირია, ხოლო ციფრების კომბინაციაა - 111-დან 999-ის ჩათვლით (მაგ:BBB - 333), 800 ლარი ღირს. ახალი დიზიანის სანომრე ნიშნების შემთხვევაში კი, როცა სერიის შემადგენელი ოთხივე ლათინური ასო იდენტურია, იდენტური ციფრებით (მაგ: BB – 333 - BB) ფასი 1000 ლარი იქნება.

ასევე დღეს 400 ლარი ღირს სანომრე ნიშანი, რომლის ლათინური შრიფტის სამივე ასო იდენტურია, ხოლო ციფრების კომბინაცია იცვლება 100-დან 900-ის ჩათვლით (მაგ:NNN - 400), პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით კი, სანომრე ნიშანი, მაგ: NN – 400 – NN, 600 ეღირება.

პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად, "პრესტიჟული" ნომრების საფასურები შემდეგნაირად განისაზღვრა: ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის) ერთი წყვილის გაცემა, რომლის სერიის შემადგენელი ოთხივე ლათინური ასო იდენტურია, ხოლო ნომრის შემადგენელი ციფრების კომბინაციაა:
► 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 (მაგ: AA – 111 – AA ) - 1000 ლარი;
► 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 (მაგ: BB – 002 - BB) - 800 ლარი;
► 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 (მაგ: CC – 300 - CC ) - 600 ლარი;

ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის სერიის შემადგენელი ოთხი ლათინური ასოდან მხოლოდ სამია იდენტური, ხოლო ნომრის შემადგენელი ციფრების კომბინაციაა:
► 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 (მაგ: GT – 444 – TT ) - 800 ლარი;
► 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 (მაგ: YU – 005 - YY) - 600 ლარი;
► 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 (მაგ: WW – 600 _ PW ) - 400 ლარი;

ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის სერიის შემადგენელი ოთხი ლათინური ასოს კომბინაცია შედგება სერიაში იდენტური წყვილის მქონე, ორი არაიდენტური ლათუნური ასოსგან, ხოლო ნომრის შემადგენელი ციფრების კომბინაციაა:
► 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 (მაგ: SO – 777 – SO) - 800 ლარი;
► 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 (მაგ: NN – 008 - MM) - 600 ლარი;
► 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 (მაგ: DF – 900 _ FD ) - 400 ლარი;


ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის სერიის შემადგენელი ოთხი ლათინური ასოდან მხოლოდ ორია იდენტური, ხოლო ნომრის შემადგენელი ციფრების კომბინაციაა:
► 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 (მაგ: RR – 111 – PO ) - 700 ლარი;
► 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 (მაგ: TU – 002 - KU) - 500 ლარი;
► 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 (მაგ: EI – 300 _ LL ) - 300 ლარი;

ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის ერთი წყვილის გაცემა, რომლის სერიის შემადგენელი ოთხივე ლათინური ასო არაიდენტურია, ხოლო ნომრის შემადგენელი ციფრების კომბინაციაა:
► 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 (მაგ: NJ – 444 – HZ ) - 250 ლარი;
► 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 (მაგ: VX – 005 - MW) - 200 ლარი;
► 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 (მაგ: QR – 600 _ FD ) - 150 ლარი;

► კვლავ 10-ათასი ლარი ეღირება სანომრე ნიშანი, რომლის ლათინური შრიფტი პირისათვის სასურველ ასოთა ან ციფრთა კომბინაციისაგან შედგება – მაგალითად, GEORGI – 1;

Auto Bildარსებულთან შედარებით, ზოგიერთ შემთხვევაში, 50-100 ლარის ფარგლებში მეტი იქნება ავტომობილის ისეთი სარეგისტრაციო ნომრები, რომლის სერია და ნომერი პირის სურვილით შერჩეული ლათინური ასოებისა და ციფრების კომბინაციით არის შედგენილი. კერძოდ, პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით, ისეთ შემთხვევაში, თუ სერიის შემადგენელი ოთხივე ლათინური ასო იდენტურია, ხოლო ნომერი შედგება სამი ციფრის კომბინაციისგან (მაგ: DD – 707 - DD) საფასური 450 ლარია (დღეს არსებული დიზაინის შესაბამისად, პირის სურვილისამებრ შედგენილი ასეთი ტიპის სანომრე ნიშანი 350 ლარი ღირს); ასევე პირის სურვილის გათვალისწინებით შერჩეულ ლათინურ ასოთა და ციფრთა კომბინაციით, თუ სერიის შემადგენელი ოთხი ლათინური ასოდან მხოლოდ სამია იდენტური, ხოლო ნომერი სამი ციფრის კომბინაციისგან შედგება, ის 350 ლარი ეღირება (მაგ: FF – 050 - FG); ასეთი შემთხვევებისას, ასევე 350 ლარით განისაზღვრა ისეთი ნომრების საფასური, როცა სერიის შემადგენელი ოთხი ლათინური ასოს კომბინაცია შედგება სერიაში იდენტური წყვილის მქონე, ორი არაიდენტური ლათინური ასოსგან, ხოლო ნომერი შედგება სამი ციფრის კომბინაციისგან (მაგ: DF – 080 - FD); გარდა ამისა, თუ სერიის შემადგენელი ოთხი ლათინური ასოდან მხოლოდ ორია იდენტური, ხოლო ნომერი შედგება სამი ციფრის კომბინაციისგან (მაგ: DD – 305 - FS) ეღირება 300 ლარი, ხოლო თუ სერიის შემადგენელი ოთხივე ლათუნური ასო არაიდენტურია, ხოლო ნომერი შედგება სამი ციფრის კომბინაციისგან (მაგ: DX – 040 - WQ) მისი საფასური იქნება 250 ლარი.

საკანონმდებლო ცვლილებები "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ" კანონში შედის, რომელიც პარლამენტს განსახილველად უკვე წარედგინა.

იხილეთ ასევე:
აი, ასეთი იქნება ახალი სანომრე ნიშნები (+ VIDEO)

ბეჭდვა
article image
2014-08-27 06:38:20
20-წლიანი წარმოების შემდეგ Land Cruiser 70-ის გამოშვება დასრულებული იყო, მაგრამ ლეგენდარული ყველგანმავლის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ”ტოიოტამ” კიდევ ერთხელ გადაწყვიტა კლასიკური მოდელის ბაზარზე გამოყვანა.
article image
Cat Image
2014-08-25 13:54:04
პატარა ოპელი ასეთი მძაფრი და ასეთი ძვირი არასდროს ყოფილა. რალისთვის გამზადებული R2 71 000 ევრო ღირს
article image
Cat Image
2014-08-22 07:52:12
”ნისანმა” დაკუთხული X-Trail თანამედროვე, ჩამრგვალებულ ქროსოვერად გადააკეთა. თუმცა სანერვიულო არაფერია: რბილი ფორმების მიღმა ის ისევ მაგარი ყველგანმავალია
სხვა სიახლეები
29.07.2014
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა სტატისტიკა წლების მიხედვით
სრულად
11.07.2014
”ინფინიტის” მომავალი კომპაქტური მოდელები Mercedes A-კლასის პლატფორმაზე აეწყობა. ეს ინფორმაცია ”ნისანის” მდიდრულმა მარკამ უკვე ოფიციალურად დაადასტურა.
სრულად
07.07.2014
”1000 კილომეტრი საქართველოში” - სწორედ ასე ჰქვია ახალ რუბრიკას, რომლის პრემიერა ჟურნალ ”AUTO BILD საქართველოს” აგვისტოს ნომერში შედგება.
სრულად
ახალი ნომერი